Održana skupština kluba

Danas je održana Skupština Fudbalskog kluba Napredak. Skupštini je prisustvovalo 14 od 25 članova,tako da je Skupština mogla punopravno da odlučuje. U svojstvu gostiju Skupštine prisustvovali su novinari Sanja Milutinović - Sportski žurnal, Dragan Mitrović-Sport, Nikola Stevanović-RTK, kao i ekipe regionalne RTK Kruševac, SOS kanala, televizije Jefimija i Albatros produkcije.

U radno predsedništvo izabrani su Žarko Anđelković - potpredsednik Skupštine koji je ujedno i predsedavao Skupštinom, Vladimir Arsić- direktor Kluba i Saša Ćirić - član Skupštine.

Na dnevnom redu Skupštine bila je,pored proceduralnih tacaka (izbor radnog predsedništva,usvajanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine), samo jedna tačka dnevnog reda i to:

DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SKUPŠTINE FUDBALSKOG KLUBA NAPREDAK KRUŠEVAC

Članovim Skupštine obratio se predsedavajući Žarko Anđelković, i obrazložio predlog odluke:

"Poštujući odredbe čl.45, čl.46 i čl.47 Statuta FK Napredak Kruševac, a imajući u vidu činjenicu da je prethodni saziv Skupštine za izbor članova Skupštine Kluba održan dana 15.03.2012.g. kao i činjenicu da se članovi Skupštine biraju na vreme od 4 (četiri) godine, predlažem Skupštini Kluba da donese odluku o raspisivanju izbora". 

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine FK Napredak Kruševac i zakazali izbornu Skupštinu za 16.mart 2016.g. u 12:00.

Skupština Fudbalskog kluba Napredak broji 25 članova i to: 15 članova delegira Sportski savez grada Kruševca, 4 člana delegiraju fudbaleri, veterani,radnici radne zajednoce Kluba i stručni štab i 6 članova delegiraju sponzori i donatori Kluba.

puma

puma

puma

puma